Džarna Kala Meno Versmė

bird.jpg

Visa mano veikla pašvęsta vienam tikslui: harmonijai visame pasaulyje. Savo muziką, tapybą ir piešinius, savo knygas – visą tai aš siūlau pasaulio vienybei.
Šri Činmojus

jharna_kala.jpg

Jau jaunystėje Šri Činmojus rado piešimo mene kažką ypatinga. 1974 m. jis vėl grįžo į šią kūrybos sritį, išreiškiančią dvasinį mąstymą. Jo tapyboje mėgstamos medžiagos – akriliniai dažai. Naudodamas įvairias technikas, Šri Činmojus piešė teptukais, kempinėmis ir netgi pirštais.

Savo kūryboje Šri Činmojus įvilko į spalvas ir formą savo vidinio pasaulio matymą ir prašviesėjusią sąmonę. Jo įkvėpimas natūraliai atsispindėjo nekonkretizuotos abstrakcijos stiliuje.

Jis savo paveikslų kolekciją vadino Džarna – Kala, kas išvertus iš bengalų kalbos, reiškia „Meno Versmė, trykštanti iš Kūrėjo šaltinio“. Jo darbų skaičius viršija 140 tūkstančių; jie neskirti pardavimui, bet pastoviai demonstruojami pasaulio salėse ir galerijose:

Karališkąjame Viktorijos ir Alberto muziejuje, Londone;

Nacionaliniame Menų Centre, Nacionalinėje galerijoje ir Žmogaus muziejuje, Otavoje, Kanadoje;

Genrio Geldzalerio kilnojamojoje parodoje, 20 – tojo amžiaus Meno skyriaus kuratoriaus;

Meno muziejuje Metropolitene, Niujorke;

Aleksandro Kenigo muziejuje, Bonoje, Vokietijoje;

Nacionaliniame Viešąjame Centre, Vašingtone;

daugiau nei 40 – yje kitų muziejų ir visuomeninių įstaigų JAV, Kanadoje ir Europoje.

jharna_kala2.jpg

„Šri Činmojus Meno Versmė – tikėjimo, savimonės ir atsiskleidimo simbolis – gali būti priimamas, kaip keitimosi proceso atspindys. Savo paveikslus jis kuria iš savo vidinio matymo.“
Daktaras Giunteris Nobis, Aleksandro Kenigo muziejus.

„Vietoje to, kad matytų pasaulį kaip kažką konkretaus ir pastovaus, kur viskas surūšiuota. Šri Činmojus mato pasaulį kaip vienumą, kurioje visos sudėtinės dalys atrodo judančios drauge. Paveikslai yra jo vidinių meditacijų materiali išraiška. Juose atsispindi aukštesnės sąmonės lygmuo.“
T. Dž. Bergenas, Amerikos šiuolaikinių menininkų galerijos sekretorius.

„Pikaso sakė: jūs turite žinoti, kada piešti ir kada nustoti piešti. Duotas pavyzdys pritrenkiantis. Visas kosmosas – trumpai.“
Genris Geldzaleris, Metropoliteno muziejus, Niujorkas.

„Tyrumo, ritmo ir spalvų gausybė. Šie darbai atlikti banguojančia spalvų seka. Jo menas – tai vizualūs vaizdai, gavę savo išraišką per dvasios laisvę, per meditaciją.“
Aleksandra Šou, Mancheten Arts

Tarp Šri Činmojaus grafinių darbų pritrenkia vaizduotę serija, jo pradėta 1992 m., apimanti savyje kelis milijonus paukščių, kurių atvaizdai simbolizuoja žmonių sielas. Aistringas siekimas išreikšti savo vidinį matymą įkvėpė menininką dirbti neįtikėtinai greitai ir pasišventusiai.

Kievienas jo paukštis – siela – neša laisvės žinią, naujo pasaulio viltį ir pažadą, kurį ji sugeba pasiūlyti Žemei.

Paroda, apimanti žymią šios serijos darbų dalį, du mėnesius buvo eksponuojama didžiulėje salių ir perėjų erdvėje Niujorke, tarptautiniame Kenedžio aerouoste.

Pirmo milijono paukščių – sielų – kūrimo istoriją ryškiai ir įkvėptai aprašė Vidagda Bennet savo knygoje „Milijonas universalios širdies meilės dūžių“.

http://gallery.srichinmoycentre.org/jharna_kala/