Šri Činmojus

sri_chinmoy.jpg

Svajojantys apieTaiką, ateikite!
Eikime drauge.
Mylintys Pasaulį, ateikite!
Bėkime drauge.
Tarnaujantys Pasauliui, ateikite!
Pradėsime augti drauge.

Šri Činmojus

Šri Činmojus (Sri Chinmoy) – mūsų laikų filosofas, rašytojas, dailininkas, sportininkas, kompozitorius ir atlikėjas, plačiai žinomas tiek Rytuose, tiek Vakaruose.

Činmojus gimė Rytų Bengalijoje (dabartiniame Bangladeše) 1931-aisiais rugpjūčio 27 d. Chinmoy Kumar Ghose yra pilnas jo vardas. Buvo jauniausias iš septynių vaikų, anksti tapo našlaičiu. Dvylikos metų įstojo į garsųjį Šri Aurobindo ašramą, kur praleido 20 metų. Dvasinėse praktikose, meditacijose, kūrybinio ugdymo pratybose jis rašė eiles, religines giesmes, aktyviai sportavo. Jaunystei sužydėjus, Činmojus jau buvo pasiekęs jogos aukštumų. Intuityvi Indijos dvasia davė žmonijai daug dvasios milžinų, Mahatmų, išminčių ir poetų. Nuo seno jos išminčiai, ieškodami kelio Dievop, siekė gilesnio ir glaudesnio ryšio su Dievu. Tai garbinga ir didi žmogiškosios dvasios pastanga. Į šią tradiciją darniai įsijungia galingas Šri Činmojaus balsas. Kaip ir jo pirmtakams Ramakrišnai, Vivekanandai ar Šri Aurobindo jam taip pat visų pirma rūpi skatinti dvasinį žmogaus tobulėjimą, savęs kaip beribės ir nemirtingos sąmonės pažinimą. Šita indiškojo dvasingumo tradicija mums dalinai žinoma iš Vidūno raštų. Pratęsdamas ją, Šri Činmojus išplėtoja šiuolaikišką universalią dvasingumo filosofiją, pasiūlydamas savą, nepakartojamai skaidrią visų jos problemų sklaidą. 

Šri Činmojaus pasaulėžiūroje svarbią vietą užima dvasingumo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Jis sako, kad tikraisi dvasingumas – tai erdvė ir vienybė, kurią priima gyvybė visa savo esybe. Tyros meilės Dievui idėja vienija visas religijas žmogiškos prigimties transformavimo ir šviesinimo kelyje, siekiant Taikos ir Harmonijos mūsų planetoje. Šį palinkėjimą Šri Činmojus siūlo įvairių konfesijų atstovams.

Pajutęs aukštesnį pašaukimą, Činmojus 1964-aisiais atvyko į Niujorką pasidalinti atsivėrusiomis tiesomis su nuoširdžiais ieškotojais. Nuo vakystės išpažindamas induizmą, jis išmoko gerbti ir toleruoti visas religijas bei visus kelius į Dievą. Jis atvažiavo į Ameriką ne tam, kad paakstintų induizmo plitimą Vakaruose, bet greičiau trokšdamas skleisti visuotinę Dievo meilės naujieną, tarnavimo žmonijai bei santarvės ir vienybės Žemėje įgyvendinimo misiją, padėdamas žmonėms išsiugdyti ramybę ir dvasingumą. Šri Činmojaus gyvenimas yra akivaizdi jo žodžių išraiška.

„Visa mano veikla pašvęsta vienam tikslui: harmonijai visame pasaulyje. Savo muziką, tapybą ir piešinius, savo knygas – visą tai aš siūlau pasaulio vienybei.“
Šri Činmojus

Nuo 1970 metų, įkūręs Meditacijų centrą JTO būstinėje, keliavo po pasaulį, skaitė paskaitas apie dvasingumą didžiuosiuose Europos, JAV, Azijos universitetuose, vedė meditacijas, rengė nemokamus dvasinės muzikos koncertus, visuotinės santarvės ir vienybės akcijas. Bendravo su įvairių religinių konfesijų bei organizacijų lyderiais – tokiais, kaip popiežius Jonas Paulius II, Motina Teresė, Dalai Lama XIV, princesė Diana, Mandela, D. Karteris, P. Kueljaru, U Tanu ir kt.

„Prašau, priimkite mano nuoširdžią pagarbą ir dėmesį už tai, ką Jūs darote žmonijai.“

U Tanas, SNO generalinis sekretorius

„Ypatingi Jums palaiminimai. Geriausi linkėjimai Jūsų oraganizacijos nariams. Mes dirbsime kartu.“

Popiežius Jonas Paulius II

1975 m. liepą Šri Činmojus meditacija pradėjo programą Maldos Nacionalinės Dienos garbei. SNO bažnytiniame centre, kurią paskelbė prezidentas Fordas. Programoje dalyvavo krikščionių, žydų, induistų, musulmonų, budistų organizacijų, Bachajų bendrijos lyderiai.

1993 m. rugpjūtyje jis buvo pakviestas atidaryti II – jį Tarptautinį Religijų Parlamentą Čikagoje, patį stambiausią ir patį reikšmingiausią istorijoje dvasinių lyderių susirinkimą.

Susitikimai su žymiausiais politikos atstovais, religijų vadovais, darbas JTO sukėlė vien gerus atsiliepimus apie Činmojų. Jo beribis kūrybinis polėkis ir gebėjimas įkvėpti lieka nenuginčijamas. Kūryba jam lyg šviesos spindulys, kuris gali būti nukreiptas bet kuria linkme, lengvu mostu pereinant nuo vienos išraiškos formos prie kitos. Kaip lektorius jis apkeliavo visą pasaulį ir išleido virš 1500 knygų – nuo poezijos, aforizmų iki pjesių. Ir knygų vis daugėjo. Šri Činmojaus knygos išverstos į dvidešimt keturias pasaulio kalbas.

2007 m. spalio 11 d. Šri Činmojus paliko savo kūną.

 

books_sri_chinmoy.jpg Literatūra

music_sri_chinmoy.jpgMuzika

art_sri_chinmoy.jpgDžarna Kala Meno Versmė